Ангилал

Ангилал

Сургалтын хэлбэр
Сургалтын хугацаа
Хичээллэх цаг
Сургалтын түвшин
Анги дүүргэлт
Сурах бичиг
Үнэмлэх, сертификат
Ажлын байранд зуучлах эсэх
Бартер хийх эсэх
Хямдралтай эсэх
Төлбөр, үйлчилгээний хөлс
Дүүрэг

Цэцэрлэгийн туслах багш

Цэцэрлэгийн туслах багшийн сургалт элсэл

100,000 ₮

 • 14 хоног
 • Өглөө
 • Анхан шат

Цэцэрлэгийн туслах багшийн сургалт элсэл

100,000 ₮

 • 7 хоног
 • Өглөө
 • Анхан шат

Цэцэрлэгийн туслах багшийн сургалт элсэл

100,000 ₮

 • 14 хоног
 • Өглөө
 • Анхан шат

Цэцэрлэгийн туслах багшийн сургалт элсэл

100,000 ₮

 • 7 хоног
 • Өглөө
 • Анхан шат

Цэцэрлэгийн туслах багшийн сургалт элсэл

100,000 ₮

 • 14 хоног
 • Өглөө
 • Мэргэжлийн түвшний

Цэцэрлэгийн туслах багшийн сургалт элсэл

100,000 ₮

 • 14 хоног
 • Өглөө
 • Мэргэжлийн түвшний