Ангилал

Ангилал

Сургалтын хэлбэр
Сургалтын хугацаа
Хичээллэх цаг
Сургалтын түвшин
Анги дүүргэлт
Ажиллах цагийн хуваарь
Сурах бичиг
Үнэмлэх, сертификат
Ажлын байранд зуучлах эсэх
Бартер хийх эсэх
Хямдралтай эсэх
Төлбөр, үйлчилгээний хөлс
Дүүрэг

Санхүү, нягтлан, нярав, татвар

НЯРАВын 100% компьютер дээрх сургалт-14

160,000 ₮

  • 14 хоног
  • Цагаа сонгоно
  • Анхан шат

Нябо сургалт

1 ₮

  • 21 хоног
  • Цагаа сонгоно
  • Анхан шат