Ангилал

Ангилал

Сургалтын хэлбэр
Сургалтын хугацаа
Хичээллэх цаг
Сургалтын түвшин
Анги дүүргэлт
Сурах бичиг
Үнэмлэх, сертификат
Ажлын байранд зуучлах эсэх
Бартер хийх эсэх
Хямдралтай эсэх
Төлбөр, үйлчилгээний хөлс
Дүүрэг

Сурагчдад зориулсан сургалт

Global knowledge academy of Mongolia Mar

300,000 ₮

 • 1 сар
 • Цагаа сонгоно
 • Ахисан түвшний

УНШИЖ БИЧҮҮЛЭХ СУРГАЛТ

0 ₮

 • 1 сар
 • Цагаа сонгоно
 • Анхан шат

шатар

60,000 ₮

 • 1 сар
 • Цагаа сонгоно
 • Дунд шат

300,000 ₮

 • 1 сар
 • Цагаа сонгоно

300,000 ₮

 • 1 сар
 • Цагаа сонгоно
 • Ахисан түвшний

300,000 ₮

300,000 ₮

 • 1 сар
 • Цагаа сонгоно
 • Ахисан түвшний

Global knowledge academy of Mongolia Mar

300,000 ₮

 • 1 сар
 • Цагаа сонгоно
 • Ахисан түвшний

300,000 ₮

 • 1 сар
 • Цагаа сонгоно
 • Ахисан түвшний

300,000 ₮

 • 1 сар
 • Цагаа сонгоно
 • Ахисан түвшний