Ангилал

Дэд aнгилал

Сургалтын хэлбэр
Сургалтын хугацаа
Хичээллэх цаг
Сургалтын түвшин
Анги дүүргэлт
Сурах бичиг
Үнэмлэх, сертификат
Ажлын байранд зуучлах эсэх
Бартер хийх эсэх
Хямдралтай эсэх
Төлбөр, үйлчилгээний хөлс
Дүүрэг

СУРГАЛТ, ДАМЖАА

НЯРАВын 100% компьютер дээрх сургалт-14

160,000 ₮

  • 14 хоног
  • Цагаа сонгоно
  • Анхан шат

MONGOLISCH fuer DEUTSCHEN

170,000 ₮

  • 1 сар
  • Цагаа сонгоно
  • Анхан шат