ЗАР ҮНЭГҮЙ НЭМЭХ ( # тэмдэглэгээтэй хэсэг заавал бөглөх хэсэг)


/1000

Зорилтот хэрэглэгчдийн нүдэнд хамгийн эхэнд тусах хэсэг тул товч бөгөөд оновчтой бичнэ үү.

Та зараа криллээр бичиж оруулсанаар хайлтанд өртөх магадлал өндөр болно.

# ЗУРАГ НЭМЭХ ХЭСЭГ

Эхний зураг таны зарыг төлөөлөх зураг болно. Иймд онцлох зургаа эхний зураг нэмэх хэсэгт оруулж өгнө үү.

Бодит зурагтай зар 2 дахин илүү олон хүнд хүрдэг гэдгийг анхаарна уу! ЖИЧ: Хуурамч эсвэл зохиомол зурагтай зар устана.

# ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Зар.МН нь хэрэглэгчдэд олон төрлийн үйлчилгээг дараах нөхцлийн дагуу үзүүлж байгаа бөгөөд бүх хэрэглэгчид эдгээр нөхцөлд захирагдан үйлчлүүлэх болно.
Та Зар.МН сайтаар зочилж, манайхаар үйлчлүүлж байгаа нь энэхүү үйлчилгээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсний илрэл юм.
Хэрэв дээрх зүйлсийг зөрчсөн тохиолдолд таны IP хаягийг блоклож манайд ямарч зар оруулах боломжгүй болгоно.
Садар самуун, айлган сүрдүүлэх, хүчирхийлэл, хууль бус сурталчилгаа, бусдын нэр хүндэд халдсан, гүтгэн доромжилсон зар оруулахыг хориглоно.
Хэрэглэгч зар оруулахдаа МУ-н Зар сурталчилгааны тухай хуулийн 2-р бүлгийн 6.5.5; 6.5.7; 6.5.8-р заалтуудыг дагаж мөрдөнө.
Хэрэглэгчийн оруулсан зар, мэдээ мэдээлэл нь тухайн хэрэглэгчийн өөрийн хариуцлага байна.
Хэрэглэгчийн оруулсан зард Зар.МН ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй.

Та дээрх үйлчилгээний нөхцлийг зөвшөөрч байвал үргэлжлүүлнэ үү

Болих